Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Бабалиевска, Стоянка  [Отмени всички филтри]
2003
Бабалиевска, Стоянка, авт . 2003. Проложно житие на Кирил. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 349-352. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София.
1997
Бабалиевска, Стоянка, авт . 1997. За още непроучени ръкописи, пазещи спомена за Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 121–122.
1994
Бабалиевска, Стоянка, авт . 1994. Бележки върху Проложното житие на Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 77–82.
1993
Бабалиевска, Стоянка, авт . 1993. Темата за християнската любов в ранната старобългарска литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 36–45.
1991
Бабалиевска, Стоянка, авт . 1991. Международен симпозиум „1080 години от смъртта на Наум Охридски“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–126.