Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Русек, Йежи  [Отмени всички филтри]
1999
Русек, Йежи, авт . 1999. В тайнствения свят на ръкописите. Българска реч 5. (Българска Реч). 5–9.
1994
Русек, Йежи, авт . 1994. За славянския превод на Паренесиса от Ефрем Сирин. В , Търновска книжовна школа, vol. 5, 335–347. (Търновска Книжовна Школа).
1992
Русек, Йежи, авт . 1992. Из наблюденията върху лексиката на Йоан-Екзарховия „Шестоднев“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 27–33.
1991
Русек, Йежи, авт . 1991. Евангелските части в Триодите и най-ранните преводи на Евангелието. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). –24.
1989
Русек, Йежи, авт . 1989. Из историята на думите със значение „бръз“ в българския език. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 33–42.
1986
Русек, Йежи, авт . 1986. Професор Франчишек Славски на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 10. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–7.
1983
Русек, Йежи, авт . 1983. Из историята на предложните конструкции със значение ‘praeter’ в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 45–50.
Русек, Йежи, авт . 1983. Из старобългарската лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 34–51.
1981
Русек, Йежи, авт . 1981. За езика на Битолския триод. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 72–78.
1980
Русек, Йежи, авт . 1980. Из лексикалните особености на езика на Евтимиевите ученици и последователи. В , Търновска книжовна школа, vol. 2, 293-300. (Търновска Книжовна Школа). София: БАН.
1978
Русек, Йежи, авт . 1978. За българския превод на „Повест за Акир Премъдри”. В , Славистични проучвания. Сборник с материали. ВТУ „Кирил и Методий”, 115-134. (Славистични Проучвания. Сборник С Материали. Вту „Кирил И Методий”). София.
1974
Русек, Йежи, авт . 1974. Промени в лексиката на българския език и отношението на патриарх Евтимий към тях. В , Търновска книжовна школа: 1371-1971, vol. 1, 179-197. (Търновска Книжовна Школа: 1371-1971).