Вие сте тук

Ролята на дълбоката и повърхностната структура при контрастивните изследвания

ЗаглавиеРолята на дълбоката и повърхностната структура при контрастивните изследвания
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване1979
АвториВилюман, ВВ, Соболева, ПА
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том4
Страници3–12
Abstract

The authors outline the theoretical and practical objectives of contrastive linguistics. The theoretical objectives are the construction of formal metalinguages for the contrastive study of natural languages. The practical objectives of applied contrastive linguistics are the improvement of the methods of foreign language teaching, translation and lexicography. The object of study of the present paper is the calculus of the deep semantic cases which may be used for a contrastive study of derivational constraints in syntax. A calculus of the surface level features is suggested for a contrastive study in lexicology.

Код за цитиранеВилюман1979