Вие сте тук

Научна конференция, посветена на 50-го- дишнината на катедрата по славянска филология в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“

ЗаглавиеНаучна конференция, посветена на 50-го- дишнината на катедрата по славянска филология в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване1994
АвториТимонина, Е
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том19
Страници116–117
Ключови думиEvents; Хроника
Код за цитиранеТимонина1994