Вие сте тук

Галина Александрова Тагамлицка (1916–1998)

ЗаглавиеГалина Александрова Тагамлицка (1916–1998)
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване1998
Автори,
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том32
Страници243
Ключови думиin memoriam; Галина Александрова Тагамлицка
Код за цитиранеРедакционна1998a