Вие сте тук

Има ли глагол мъчьти в Супрасълския сборник?