Вие сте тук

Дискусия около кръглата маса за категорията определеност/неопределеност при езикови контакти

ЗаглавиеДискусия около кръглата маса за категорията определеност/неопределеност при езикови контакти
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване1984
АвториКутева, Т
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том9
Страници97
Ключови думиEvents; Хроника
Код за цитиранеКутева1984