You are here

мощи

Препратка към термин: 
Author: 
Екатерина Тодорова

Рилска повест на Владислав Граматик

Оригинална литературна творба за пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рилския манастир. Автор на повестта е Владислав Граматик. Произведението представлява продължение на Житието на Иван Рилски от Патриарх Евтимий. Запазена е в три преписа: Рилски панегирик, съхраняван в библиотеката на Рилския манастир, сигнатура 4/8, от 1469; препис на монах Мардарий Рилски от неговия панегирик от 1483 г., и препис от ХVІІ в., съхраняван в Зографския манастир на Света гора. Тук е транскрибиран текстът от изданието на Б. Христова.

Рилска повест на Владислав Граматик

Рилски панегирик от 1479 г. (автограф на Владислав Граматик), сбирка на Рилския манастир,сигнатура: Рила 4/8

         I. Врѣ́мени же по си́хъ мнмошъ(д)нюу ꙋбѡ̀ не ма́лѹ. и҆ чю́десемь та́ко прѣсла́внымь и҆ и҆сцѣлѥнїемь. ѹ прп(д)бнаго рак҇ы съдѣвающим се. гръкѡм же крѣпкѹ абїе и не прѣмѣнителнѹ и блъгарѡмь меж(д)ѹ собою съдръжещимь рать. бѹрю въз(д)вижеть и метежь непостоаньнь иже ѿ начела съмиренїю ратникъ, на въсе страны сѹщее гръчьскаго цр(с҃)тва и области блъгарскые и начелства же сръбскаго. и иные кѹпно въсе окръсть ихь къ сѣверѹ и западꙋ сущее страны. персе безбожнѣишее съ мнѡгы(м) нагльство(м). и разсверѣпѣнїе(м) съ вьстока подвигь.