You are here

Житие на св. Екатерина

СЛꙌВО . СТАГꙌ . Ꙍ(АН)А . ЗЛАТꙌ ꙋСТАГО. СТ҇Ыѫ̇ великыѧ̇ м(ч)нцѧ ̇екатерини г꙯и . бл꙯꙯гослови. ꙍ̇ч꙯е

(1а) Въ лѣто тридесетноѥ̇ и̇ пѧто цръ꙯стоуѧ̇щоу невѣрномоу . и̇ прѣстѫпномоу максендию̇ . тог(д)а  сѣде црь꙯ макьсентие̇ . на сѫдищи . вь градѣ а̇̇лександии̇ . и̇ ꙁаповелѣ ꙗ̇ко всѣкы да сѧ поклонить  богомь . и̇ да сѧ ѿпоустить . напі̇савше ѥ̇пистолиѫ̇̇ . и̇мѫщи причѫ̇  сице . црь꙯ максентиѥ̇ . въсеи̇ вселенѣи̇ ра(д)оуи̇ сѧ . всѣкь члвк꙯ъ да приходить въ градъ а̇лексанѫ̇ . да пожреть  бго꙯мъ . кто ли сѧ ѡ̇брѧщеть . непослоушаѫ̇ цре꙯во повелѣниє̇̇ . мечемь (1б) и̇ ѡ̇гнемь да погибнеть . писаниꙗ̇  же ѿпоущена бивъша . придошѫ  къ немоу много множьство члвк꙯ъ . живѫщии̇хь въ мѣстѣ томь . ꙗк(о)же сѧ сьбра множьство . и̇ не бѣ сьбраѫ̇ и̇хь мѣсто . на дроугыи̇ же днь꙯ . сѣде црь꙯ максентиє̇̇ на прѣстолѣ . повелѣ слоугамь своимь личити . вьсѣкь да сьбираѥ̇ть сѧ въ храмь и̇дольскыи̇ . ꙁаповелѣ црь꙯ въсѣкомоу  члк꙯оу . приносити сь собоѫ̇̇ . ю̇ньцѧ  и̇ ѻ̇вцѧ . оу̇богимь же и̇ нищымь . птицѧ и̇ голѫби на жрьтвѫ бго꙯мь . црь꙯ же повелѣ на своѫ̇ . жрьтвѫ . првести юньцѧ .р꙯. и̇ .л꙯. въ и̇мѧ црє꙯꙯во . сиꙗ̇̇ же видѣвьше . црь꙯ѥ̇ и̇ кнѧꙁы . и̇гемонии̇ . ѥ̇парьсы . и̇ трибоуны . и̇ є̇̇лико бѣшѫ над области   и̇̇хъ . оу̇боꙃи и̇ нищы . о̇вы четвороногаꙗ̇ приведошѫ . ѡ̇вы принесошѧ птицѧ . толко множьства . ꙗ̇ко немощии̇хь побрати ни весь градь . ѿ толика  реваниꙗ̇ бесловєсьнии̇хь ск(о)тинь . и̇ ѿ многа кличаниꙗ̇ . (2а) потрѧсе сѧ ꙁемѣ . жена же нѣкаꙗ̇  вѣрна бⷭы(с) вь градѣ томь . дъщи бивша ѥ̇диночѫ(д)а̇ . цра꙯ нѣкое̇го . и̇мѧнемь коста . и̇ семоу оу̇м(ѣ)ршоу . ѡ̇ста  ѥ̇дина на полатѣ сь всѣмь и̇мѣниѥ̇мь свои̇мь . и̇ съ рабы и̇ рабинѧ . є̇̇же нѣсть числа . и̇мѧ же ѥ̇и̇ бѣ ѥ̇катєрина . сиꙗ̇ бѣ и̇ꙁоучила . всѫ  прѣмѫдрость виргилии̇скѫѩ̇ . и̇ риторикиѫ̇ . а̇склипиа̇ . и̇ галина . а̇ристотела . и̇ ѡ̇мира . платона  и̇ филистио̇на . и̇ ѥ̇у̏севиꙗ̇ . и̇ а̇̇ныи̇ . и̇̇ а̇мври . диѡ̇нисиꙗ̇ . и̇ силѫ . и̇̇ ѥ̇лико виргилие̇ наоу̇чи . и̇ ѻ̇ ѡ̇риꙗ̇ . и̇ вьсѣкѫ(ѧ) прѣмѫдрость . седьмьдесетии̇хь и̇ два ѫ̇ꙁыка . сиꙗ̇ же чоувьши глаⷭ бесловесьныи̇х  скотии̇нь . и̇ людыи̇ . ѡ̇ви плачѧще . и̇ несмѣѫ̇ще гла꙯ти ꙗ̇ко христиꙗ̇не ѥ̇смы . страха ради цре꙯ва . є̇лини же тицахѫ .  и̇граѫ̇ще  и̇̇  плесаѫ̇ще рѫкамы . вьлаꙃѣхѫ  вь храмь . видѣвши же бл꙯женаа  ѥ̇катерина сиꙗ̇̇ биваѫ̇ща . въꙁемьши сь собоѫ̇ рабь приде до хра (2б) ма и̇ та . и̇ ставши на праꙁѣ дверемь . бѣше жена красотѫ . непорочна . прѣвыше ѥⷭства женьскаа̇го . бѣше же вьꙁрастомь высока ꙃѣло . и̇маѧ̇щи  ꙗ̇ко и̇ кипарисъ вѣтвиѥ̇ много . оу̇трьньѫ̇ росѫ и̇мѣѧщи. тако и̇  блаженаа̇ . придѧщи ѥ̇и̇ блг꙯одать  бжи꙯ꙗ̇ . видѣше сѧ ꙁрѧщимь е̇ѫ̇̇ . ꙗ̇ко и̇ слнц꙯е . и̇ ꙁнаменав сѧ ꙁнамение̇мь кр(с)тьнимь . рекь дверьникомь . скажѣтє̇ цре꙯ви ѻ̇̇ мнѣ . нѣчьто и̇мамь гла꙯голати кь немоу . повѣстишѧ же цре꙯виꙗ̇ же ѡ̇ неи̇ . и̇ повелѣ вьлѣсти є̇и̇̇ вь храмь . и̇  ставьши прѣдъ цре꙯мь рече . ѡ̇ коѥ̇и̇ причи сьбраль є̇си множьство  толико людеи̇ . погоублѣѫ̇ дшѧ꙯  и̇хь всоує̇̇ . въ соуѥ̇тьное̇ и̇дольск(о)ⷪѥ̇ прѣльщенѥ̇ . и̇мьже ѥ̇сть пѫть по чрьномоу а̇є̇роу . и̇ вь тмѣ  кромѣшьнѣи̇ . а̇ покои̇ и̇мь ѥ̇̇сть  ѻ̇̇гнь вѣчны . и̇ что ми ѥ̇сть много гла꙯ти . ннѣ꙯ ѿтврьгши все риторьскоє̇ оу̇чение̇ . и̇ вьсѣкого вы̇сокословиꙗ̇ . и̇̇ всѣкого мѫдрословиꙗ̇ . (3а) седьмьдесѧть и̇ .в꙯. ѧ̇ꙁыка и̇ ѥ̇днимь  е̇линьскьи̇мь ѧ̇̇ꙁыкомь . скажѫ ти пѫт  правѣи̇ вѣрѣ . нь ѿврьꙃи ѻчи ср(д)чьнѣи̇ и̇̇ вьꙁв(д)игни си оу̇̇мь раꙁоумниі̇ . и̇ послоушаи . и̇ раꙁоумѣѫ̇щи раꙁоумѣи̇̇ . творѧщаа̇̇го є̇динѣм  словомь . въсѫ тварь вьсеи̇ вьселенѣи̇ . и̇ раꙁоумѣи̇ . ꙗ̇ко тьи̇ є̇сть  бь꙯ вь вѣкꙑ . посла ви ѥ̇диночѧдаа̇го сна꙯ своѥго і̇саⷭ . ѥ̇̇же видѣвь погꙑбаѧ̇̇щаа̇̇го мира своѥ̇го . и̇ꙁбави є̇го честьнꙑ си кр(с)том . тьи̇ бо ѥ̇сть ꙁиж(д)ителъ всѣчьскꙑⷨⷨ . и̇ спс꙯ь погибшимь . гь꙯ г(с)воуѧ̋щим . и̇ бь꙯ бг꙯꙯омь . ѥ̇моуже побає̇ть . чⷭть  и̇ слава въ вѣкꙑ а̇минъ.

Тог(д)а црь꙯ почоудивь сѧ . ста ꙗ̇ко и̇нѣмь . и̇ неможе ѻ̇дати ѥ̇и̇ рѣчъ . и̇ є̇г(д)а сѧ пробоуди ꙗ̇ко ѿ сна . гла꙯  кь неи̇ . ѡ̇̇стани сѧ наⷭ ѻ̇ жено . да  сьврьшимь с жрьтвѫ . оу̇трѣ же  да поꙁнаѥ̇мь ꙗ̇же ѻ̇ тєбѣ .на . оу̇триꙗ̇ же днь꙯ . повелѣ црь꙯ првести блж꙯енѫ . ꙗ̇ко снеиꙗ̇є̇ть лоуча слнч꙯꙯наа̇ . тако и̇ блж꙯енаа̇ . блг꙯о (3б) датиѫ̇ бжиѫ̇ . гла꙯ црь꙯ кь блж꙯енѣи̇ . слн꙯чьноꙁрачне . скажи намь кто си  ти . и̇ ѿкѫдоу . и̇̇ що . сѫть словє̇са  твоꙗ̇ . и̇ що ти є̇сть и̇мѧ . и̇ ѿвѣщавши блженаа̇ р(ч)е є̇моу . не ꙁнаѥ̇ши  ли мѧ цро꙯у . а̇ꙁь ѥ̇̇сьмь коста црѣ꙯ дьщи . ꙩ̇ть прьриѫ̇ и̇̇ прѣкрасниѧ̇ профирѫ . а̇ е̇̇же ѡ̇ мирьскии̇хь . и̇мѧ ми є̇  ѥⷭ ѥ̇катерина . аꙁь бѣхь и̇̇ꙁꙊчила . вьсѫ риторикиѫ̇ е̇же є̇̇сть подь небомь и̇ (на꙯) ꙁеми . сиꙗ̇ же протльковахь  и̇ видѣхь . и̇ что много глѫ꙯꙯ . на пръвоѥ̇ пак поврьщаѫ сѧ . ѻ̇ставивьши  соуе̇тнѫѫ̇ прѣмѫдрость . и̇ прибѣгохь го꙯у бго꙯꙯ нашемоу і̇с꙯ х(с)оу . рекѫщомоу . погоублѫ прѣмѫдрость прѣмѫдрии̇хъ . и̇̇ раꙁоумь раꙁꙊмьнꙑхь ѿврьгѫ . гла꙯ е̇и̇ црь꙯ . мнить ми сѧ . ꙗ̇ко ти не роди сѧ . ѿ ꙁемнии̇хь жень . нь надѣѫ̇̇ сѧ . ѿ  бь꙯ нашии̇хь є̇динѫ бти . ѿвѣщавши блж꙯енаа̇ и̇ р(ч)е. власи ми соуе̇ши ѡ̇ цро꙯у . бꙃи꙯ твои̇ ни въ чтоже сѫть . а̇̇ꙁь же ѿ селѣ . раба ѥ̇сьмь га꙯ моє̇̇го і̇с ха꙯ . р(ч)е црь꙯ и̇̇ мы и̇  (4а) мамы бвы꙯ великыи̇ много . гла꙯ є̇̇моу блж꙯꙯ена . прѣпрѣвѣ сѧ ѻ̇ба а̇ꙁь  и̇ ти . и̇скажѫ ти ѡ̇рѫжиѥ̇ . неповѣдимо . недооу̇мѣнно и̇̇ невидимо . неи̇ꙁьгла꙯нно . побѣж(д)аѧ̇ всѧ брани  неприꙗ̇ꙁнинѫѫ̇ . црь꙯ же оу̇дивив  сѧ рече . а̇ꙁь не могѫ прѣти сѧ с тобоѫ̇̇ . нѫ є̇ сѫть мѫжиѥ̇ прѣмѫдры . ѥ̇же не  смѣѥ̇ши ни ѡ̇чима на ныи̇хь поблꙊсти . и̇ прѣпрѣти тѧ и̇маѫ̇ть . и̇̇ потомь хотѧ и̇ нехотѧ . поклониши сѧ  бмь꙯ . тог(д)а црь написавь є̇̇пистолѫ̇ . црь꙯ максентие̇ вьсеи̇ вьселєнѣ  и̇ радовати сѧ . ѥ̇лько прѣмѫдры и̇ е̇̇лько ритор̇ . и̇ виргилии . придѣте до  црс꙯тва ми . ꙗ̇ко ѻ̇брѣте сѧ жена . и̇мѫщи великѫ прѣмѫдрость . вь  ѧ̇ꙁыцѣ своє̇мь . и̇ а̇ще можете  прѣпрѣти ѫ̇ . приѧ̇ти и̇мате ѿ црьства ми . великыѫ̇ дары . писаниа̇  же ѿпоущена бишѧ . се придошѧ  кь немоу .н꙯. мѫжь прѣмѫдрыи̇хь . р(ч)е кь нимь црь꙯ . а̇ще е̇сть оу̇  вась слово . ѡт древнии̇хь мѫжь . ѿвѣщаи̇те кь женѣ сєи̇ . и̇ а̇ще вь (4б) ꙁможете препрѣтиѫ̇ . дамь в що  просите . ѿ црь꙯ства ми . гла꙯ прьви  риторъ . въ вѣкы жив бѫди цро꙯у . наскорѣ да придеть вльховь та цро꙯у . и̇ а̇ще ѫ̇ не прѣпрѫ . ꙩвировѣмь е̇днѣмь начрьтаниє̇мь . ѿсѣци ми гла(в).

Тог(д)а вьꙁрадова сѧ црь꙯ ꙃѣло . и̇ повелѣ  (с)тати стѣ꙯и̇ прѣдь сѫдищемь . сиꙗ̇ же таковаа̇ бивша . а̇ви сѧ є̇и̇̇  а̇нгл꙯ь гнь꙯ глѧ꙯ . не оу̇страши сѧ рабо  бжи꙯ꙗ̇ . се бо дасть сѧ прѣмѫдрость . кь твоє̇̇и̇̇ прѣмѫдрости . и̇ препреши .н꙯. риторь и̇ потомь спс꙯еши  и̇ тѣхь . почоудѧть бо сѧ твоє̇и̇̇ прѣмѫдрости . и̇ мноꙁы вѣровати  и̇маѫ̇ть . вь и̇мѧ и̇саⷭ х(с)а . и̇̇ пото(м) при̇меши . многоцѣнныи̇ вѣнець  ѿ ба꙯ . и̇ црь꙯ствоує̇ши сь нимь вь вѣкы . а̇ꙁь бо е̇сьмь арханг꙯꙯ль михаи̇ль . ꙁавѣта гнѣ꙯ . послань бо ѥ̇сьмь благовѣстити тебѣ . ꙗ̇ко да испл꙯ьн  ши сѧ радости велицѣ . и̇ се рекь  аггл꙯ь ѡ̇̇тиде . тог(д)а повелѣ црь꙯ . да сѧ сьбєреть весь народъ . и̇ да  видѧть како сѧ хощеть прѣти жє (5а) на сь риторы . блже꙯наа̇ же ꙁнаменавь сѧ . ꙁнамениє̇мь хво꙯мь . и̇ ста  прѣдь нимы . ѿвѣщавши риторь и̇ р(ч)е ѥ̇и̇ . несьчетанниѫ̇̇ пѫчины . подълежѫщиѫ̇ безны . се е̇сть прьва главеꙁна . великаго ꙩ̇рима . ѻ̇рьловидима мьножьства . невидимь пѫть и̇мѫща . невидимо лѣтаѫ̇̇ща . в неприкосновенаа̇ мѣста .в꙯.  главиꙁна велика оу̇чителѣ . а̇ристотела . а̇ла и̇̇ е̇̇вьсевиє̇̇ . сь си(в)лоѫ̇̇ р(ч)е . сирамни покаꙁоуѥ̇ть . ѡ̇рѫжиє̇  прѣдьставенни̇хь сыль . високых  горь камениѥ̇ . небсн꙯ыи̇хь дрѣвъ . морьскоє̇ ловитво вьсѣковоє̇ . а̇ла  и̇ бго꙯наоу̇ченны . и̇ а̇̇нни . и̇ а̇̇мври . скаꙁа ꙩ̇̇ мрьтвочаровани книжнѫѫ̇ силѫ . видѣвьши црь꙯ оу̇диви сѧ . и̇ весь  народь . и̇ р(ч)е ѥ̇̇и црь꙯ . а̇ще що Ꙋмѣє̇̇ши  ѡтвѣщаваи̇ . блж꙯енаа̇ же ꙗ̇̇ посмии̇хнѫвь сѧ мало . р(ч)е кь ритороу . право  ти глѧ꙯ . ꙗ̇ко ни пѣтѫ риторьскѫ  неꙁнаѥ̇̇ши . а̇ꙁь вь мѧ га꙯ моѥ̇̇го і̇̇с ха꙯ . е̇линьскыⷨ ѫ̇̇ꙁым ѥ̇днимь . ѿвѣщаѫ̇ ти по вьсемоу гло꙯у твоє̇моу . (5б) расипоꙊмьче . є̇лько прогль꙯ е̇си . раꙁоумѣи̇ кто е̇̇сть сьтвориль . на оу̇чиль вы бѣ прокѫти ꙩ̇римь . водимь сьвѣто неприꙗ̇̇ꙁнинимь . подълежѫщѫѫ̇ беꙁ(д)нѫ . вь неи̇ немощнаа̇  множьства . валѣѫ̇щии̇ сѧ в невидимѣи̇ пѫчинѣ . непрѣходимии̇хь водъ  морьскыхь . вь неи̇же є̇̇сть много  раꙁлични . множьство рибь . китове и̇ а̇спиди . и̇ жьльбаби . посмикаѫ̇щии̇хь сѧ вь неи̇̇ . и̇ поꙁнаи̇ кто  є̇̇сть вⷭⷭѣ си сьтвориль . и̇ походи мⷪре невимо немокрьнимы стопамы . а̇ е̇̇же ꙩ̇̇ а̇̇склипиа̇ . и̇ галина . оу̇по(д)би ѫ̇̇ ꙁлатѫ и̇конѫ . є̇̇же створии̇хѫ и̇долослоужителе . ꙁанеже  приложисте сѧ несьмисльнни̇хь  скотинь . беꙁьсловесьниихь . ꙗ̇̇кож(е)  гь꙯ р(ч)е оу̇сти дв꙯д(о)вы глѧ꙯꙯ . и̇доль ѫ̇̇ꙁыкь . сребро и̇ ꙁлато . дѣль рѫкь члв꙯чьскь . оу̇ста и̇мѧть и̇ не глѧ꙯ть . ꙩ̇чи  и̇маѫ̇̇ть и не видѧть . оу̇ши и̇ ноз(д)ры и̇ прочаа̇ сиихь . по(д)бнии̇мь  да бѫдѫть . творѧщеи̇ ѧ̇ . и̇ вьси  надⷺѧ̇̇ще сѧ на нѫ . ꙁато прило (6а) жисте сѧ несьмислъныи̇хъ скотинъ  а̇ ѥ̇же ѡ̇̇ платонѣ . и̇ диꙩ̇̇нисиа̇ . и̇ филистиꙩ̇на . и̇̇ . и̇ ѥ̇̇вьсевиꙗ̇ . и̇ прочии̇̇х  философь . ꙁлѣ погрѫжаѫ̇̇ще люди . вь  геꙩ̇нѣ . а̇ е̇̇же ꙩ̇ дрѣвѣ сивила р(ч)е ѡ̇ трьблаженоє̇ дрѣво . на немьже х(с)ь распѧть  сѧ . а̇ ꙩ̇̇ горахь є̇̇же р(ч)е . а̇ и̇ анни . и̇ а̇̇мвр . клеплѫть а̇сли . вь нии̇хьже х(с)ь . вь рож(д)ьствѣ си положень бы(с) . а̇ е̇̇же ꙩ̇ камени . є̇же положень бы(с)ⷭ на гробѣ гн꙯ѣ(м) . ꙗⷭкоже пр(о)ркь гле꙯ть . камень є̇гоже  искоусишѧ ꙁиж(д)ѫщєи̇ сьи̇̇ роди  сѧ . вь главѣ ѫ̇̇глоу . е̇да могѫть бꙁи꙯  ваши . ꙁа члк꙯а ꙁакалае̇ма . принисте  и̇̇нѫ жрьтвѫ ѥ̇го ради . ꙗ̇коже гь꙯ . ѥ̇г(д)а а̇мвраа̇мь приведе сна꙯ своє̇гѻ  на жрьтвѫ . ѻ̇вьна на мѣсто є̇го  покаꙁа . ваши бве꙯ ни е̇дно ѿ сиі̇хь покаꙁꙊѫ̇ть . а̇ꙁь же бже꙯ствьни серафимьскы ѧ̇ꙁ̇кь павловь . ꙗ̇коже мльни ꙗ̇вить сѧ на нб꙯о . сиа̇є̇ть ѿ и̇стока до ꙁапад .такоже и̇ сьи̇ блж꙯ении̇ пишєть . по вѫсѣхь градовь и̇ странахь . распоущаѧ̇ є̇̇пистолиѩ̇ . (6б) въꙁиваѥ̇ всѣхь . ѡт мѫкь кь сто꙯у . и̇ въ жиꙁнь вѣчнѫѫ̇ . видѣсте и̇  кыарѫ . бго꙯глаⷭнаа̇го двд꙯а . ѿсѣкаѫ̇ща вьсѧ риторьскѫѫ̇ хитрость . и̇ спс꙯аѧ̇ всѣхь хꙩтѧщии̇хь славити ба꙯꙯ вь неи̇ вѣдѣчоустє  слѣпцы . никог(д)аже видѧще беꙁоумни . пси погани . ꙩ̇слета товарь носѧще . въꙁьдвигнѣтє . ѡ̇каменена ваша срц꙯а . и̇ поꙁнаи̇те ба꙯ нше꙯го і̇с х(с)а . ꙗ̇ко томоу подобає̇ть слава вь вѣкы а̇мин ⁖⁓

Почоудивь сѧ риторь ѡ̇̇тиде . цръ꙯  же и̇ весь народь . оу̇срамишѧ сѧ  ꙁѣло . прочи же риторыи̇ . Ꙋбоꙗ̇шѧ сѧ . тог(д)а р(ч)е црь꙯ кь прочимь  риторомь . придѣте помолитє  сѧ . великомоу бо꙯у а̇полиноу . е̇да ви бѫде вьꙁможно прѣпрѣти ѫ̇ . ѿтвѣщашѧ же ритори . єдиногла(с)ⷭно . рекоше цро꙯у . прьвыи̇ нашь  прѣмѫдри паде . како ми смѣє̇̇ ѡ̇вѣщати ѥ̇и̇̇ . тог(д)а разгнѣбавь сѧ црь꙯ . повелѣ посрѣдѣ гра(д) . наложити ѻгнь . и̇ тако живхь (7а) пожещии̇ .н꙯. риторь . гла꙯ ꙗ̇ко женⷶ(а) вы е̇дна прѣꙩ̇дѣлѣ . и̇ раꙁьгорꙁѣ сѧ ꙩ̇гнь срѣдѣ града . и̇ ѥ̇мьше вои̇ни . .н꙯. риторь . и̇ влѣчахѫ кь пламенꙊ . ѿвѣщавши же ѥ̇динь ѿ нии̇хь . р(ч)е  кь нимь . ѻ̇ горѣ намь . намь ꙗко врѣмѧ  ѡ̇ шествиꙗ̇ нашего оу̇же приспѣ  дне꙯сь . ни вь чтоже бы(с) наша прⷭѣмѫдрость . нь придѣте да сѧ помолимь стѣ꙯и . ꙗ̇ко да дасть намь хв꙯о зн(а)мениѥ̇ . понеже тѣмь ꙩ̇брѣщемь мало покоꙗ̇ . и̇ придошѧ и̇ припадошѧ  на ногоу є̇ѫ̇ . глѧ꙯ще . м(ч)нице хва꙯ . м(л)имь ти сѧ . даж(д)ь намь хво꙯ ꙁнамєниѥ̇̇ . ꙗ̇̇ко да ѿврьꙁеть намь двери  раи̇скыѧ̇ . тог(д)а блж꙯енаꙗ̇ напльни  вьсѧ радости . р(ч)е кь нымь . блж꙯ени є̇стевы . ꙁане и̇ꙁбѣгосте соує̇тнаа̇го прѣльщениꙗ̇ . и̇ поꙁнаны бысте ѡт ба꙯ . и̇ сѧ приѧ̇ти и̇мате . крщ꙯ение̇ хво꙯ вь пламени . и̇ неоустрашите сѧ . мало врѣмѧ . нь поменѣте. ꙗ̇ко є̇сть жеꙁнь вѣчнаа̇ . и̇ се  рекь да да комоуж(д)о хво꙯ ꙁнамениѥ̇ . и̇ тако вьврьгошѧ и̇хь вь ꙩ̇гнь . (7б) и̇ коньча сѧ течениѥ̇ и̇хь . мцⷭа декебра .ꙁ꙯. днь꙯ . ѻбрѣтошѧ же сѧ мощи  и̇хь . цѣли ꙗ̇̇ко не прикоснѫти сѧ и̇мь  ꙩ̇гнь . ни до е̇диного власа . веⷱероу же бывшоу . придошѧ бго꙯боꙗ̇̇ꙁны мѫжие̇ . и̇ вьꙁѧшѧ честьниѫ̇ и̇̇хь мощи . и̇ пⷪложишѧ и̇хь вь чтⷭьнѣмь мѣста ⁖

Видѣвьши же народи . чюдо бывшее̇ вѣровашѧ множьство вь х(с)а . симь же  кончавьшимь сѧ . р(ч)е црь꙯ не достѧжаи̇ м(и) . да не ѡ̇срамотѧ краснѫѫ̇ и̇̇ славнѫѫѫ̇  порьфирѫ . р(ч)е б(л)женаа̇ кь немоу . чины е̇лико тѧ наоу̇чить ѡ̇ць꙯ ти диꙗ̇боль . а̇ꙁь бо виждѫ . ꙗ̇ко много народа . дне꙯сь и̇мать вѣровати вь х(с)а . паче же ѡт твоѫ̇ полатѫ . тог(д)а раꙁьгорѣвь сѧ цръ꙯ ѿ диа̇вола . повелѣ сьвлѣщи ѫ̇ . сь црь꙯скыѫ̇ ꙩ̇деж(д)ѫ . и̇ тако бти ѫ̇̇ говѧж(д)а жилами . на два чаⷭ . и̇ потом вврѣщи ѫ̇ вь темницѫ . тог(д)а блж꙯енаа̇ цр꙯ица агоуста . жена  же цр꙯ева . желаа̇ше видѣти блж꙯꙯енѫ ѩ̇ . и̇ не смѣꙗ̇ше . страха ради црв꙯а . чюла бо бѣ ꙩ̇ прѣмѫдрости є̇ѫ̇ . и̇ ѻ̇  красотѣ є̇и̇̇ . въ ѥ̇динь же днь꙯ . во (8а) ѥ̇вода нѣкои̇ црв꙯ь . и̇менемь порьфириꙩ̇̇н . и̇ вьлѣꙁь вь полати цри꙯чиꙁни . гла꙯ є̇̇моу црц꙯а а̇вьгоуста . ꙁаклинаѫ̇ те порьфириѡ̇не . е̇же ти и̇мамь рещи . и̇мѣи̇ вь срци си . желає̇ть мы срце . да бии̇хь сѧ набесѣдоувала . и̇ насладила бже꙯꙯ствьниѫ̇ бесѣды . блж꙯енѧ е̇̇катеринѫ . гла꙯ ѥ̇̇и̇̇  пⷪⷪ(о)рьфириꙩ̇̇н . аꙁь ти готовь є̇̇сьмь . на тыѫ̇ꙁ̇ работѫ . ꙩ̇̇ црц꙯е бѫди готова . и̇ сиѭ̇ нощь приведѫ тѧ кь блж꙯енѣи̇ є̇̇катеринѣ . ве(ч)ⷱероу же бившоу . приде порьфитиꙩ̇н . кь неи̇ глѧ꙯ . и̇ꙁиди црц꙯е . да и̇девѣ ꙗ̇̇мо желає̇ши . тог(д)а сь дрьꙁновениє̇мь вьставши  и̇де сь нимь . црц꙯а же даде ꙁлатиць много . прьвомоу темьныи̇чаромь . вьниде вь внѫтрьнѫѫ̇ темницѩ и̇ выдѣ ѫ̇ . сиꙗ̇ѫ̇ще лицє ѥ̇и̇̇ . въ тьмѣ ꙗ̇ко и̇̇ слнц꙯е . въпаднѫвши  же вь страсѣ . припаде вь ногама е̇и̇ глѫ꙯ . блж꙯ена є̇си вь женахь . твоѥ̇ болице нѣсть ꙗ̇коже нь ꙁемьных  нь славѣ нбс꙯нѣи̇ и̇спльны сѧ . желаа̇хь бо много дни꙯ выдѣти тѧ . и̇ се  (8б) спо(д)бии̇хъ сѧ дне꙯сь . и̇̇ въꙁрадова сѧ  дша꙯ моꙗ̇ . р(ч)е ѥ̇̇и̇ блж꙯енаа̇ . блж꙯ена е̇си  и̇ ти црц꙯е ꙗ̇̇ко виж(д)ѫ вѣнець . десѧтимь а̇нгл꙯омь носимь . ꙗ̇ко да положить  є̇го на главѣ твоѥ̇и̇ . и̇ по трехь дне꙯хь ѻ̇блѣчеши ѥ̇̇го . и̇ вьꙁидеши на нбо꙯ . вь вѣчныи̇хь блг꙯ь . на несконьчаѥ̇мо црьствиѥ̇ . га꙯ нш꙯꙯его і̇са꙯  х(с)а . н не оустраши сѧ цре꙯ва прѣщениꙗ̇ . х(с)ь бо ти  ѥ̇сть на помощь . р(ч)е црц꙯а к н(е)  боѫ̇ сѧ мѫкь . ꙗ̇̇ко ꙁапрѣщениꙗ̇ црв꙯а  страшна сѧть . гла꙯ ѥ̇̇и̇̇ блж꙯енаа̇ е̇̇катерина . не бои̇ сѧ хва꙯ прими ꙁнамениꙗ̇ . и̇ не вьꙁможеть ти сѧ прик(о)ⷪснѫти мѫка . а̇ще и̇̇ мало постраж(д)еши . и̇ пакы вь вѣкы цртⷭвоує̇̇ши . сиꙗ̇ же глѧ꙯щи ѥ̇и̇ . р(ч)е порьфириꙩ̇̇н  что дароує̇ть х(с)ь вѣроуѫ̇̇щимь въ и̇̇мѧ  ѥ̇го . ста꙯а̇ р(ч)е никог(д)а ли е̇си чоуль вь  писани кртⷭиа̇ньскомь . р(ч)е порьфириꙩ̇н . ныког(д)аже не чоухь . р(ч)е є̇моу блж꙯е(а)  є̇катерина . котори оу̇мь и̇ ѫ̇̇ыкь можеть гла꙯ти . трьпѣви же до конца тьи̇ спс꙯ть сѧ . нь х(с)а ради прѣтрьпѣвь . тьи̇ наслѣ (8а) дъствоуе̇ть блг꙯ыи̇хь . вь ныхьже а̇нгл꙯и не смѣѫ̇ть приникнѫти . тог(а)ⷶⷶ радости и̇спльнь сѧ порфитиꙩ̇̇нь . и̇ вѣрова хви꙯꙯ . сь двѣма  тьмама вои̇нома . и̇ цѣловавьши  сѧ бжⷭтвьныи̇мь цѣлованиє̇̇м . и̇ꙁидошѫ и̇ꙁ стемныцѫ . порѫчавши стрѣгѫчщимь . не каꙁати   никомоу бишеє̇ . блж꙯енаа̇ же  бѣ питаѥ̇ма ѿ а̇нгла꙯ . коньчавьшимь сѧ .в꙯. мь дне꙯мь . ꙗ̇вы сѧ е̇и̇ гь꙯ і̇сⷭ х(с)ь . и̇ множьство а̇̇нгл꙯ь сь  нимь . и̇ гла꙯ ѥ̇̇и̇ блж꙯ена е̇си вь женахъ . ꙗ̇ко мноꙃ тобоѫ̇ вѣровати  и̇маѫ̇̇ть вь и̇мѧ моѥ̇ блоуди не  оу̇страши сѧ . а̇ꙁь бо єсьмь с тобоѫ̇ . и̇ се рекь и̇̇ вьꙁиде на нб꙯о . оу̇троу же  бившоу . повє̇лѣ црь꙯ . привести  блженѫѫ̇ и̇с темьницѫ . на сѫдищⷷ(е) и̇дѫщи ѥ̇и̇ . сьвьтѣше сѧ лице є̇ѫ̇ ꙗ̇̇ко и̇ слн꙯ьце . видѣ же ѫ̇ црь꙯꙯ . оу̇диви сѧ ср(д)цемь . и̇̇ р(ч)е є̇и̇ . ѥ̇̇катерино п(о)ⷪржи бг꙯омь . и̇ црⷭ(с)твоує̇̇ши сь намы . и̇ не въсхотѣ и̇  погоу[..]ти . прѣславьнѫѫ̇ си лѣ (8б) потѫѧ. ѿвѣщавши ѥ̇моу р(ч)е . лѣпотѣ  ли сѧ моє̇̇и̇ дивиши  дне꙯сь свтѧщи  сѧ . ӑ оутрѣи̇ си шеть и̇ вь гробѣ помтнѫто бѫдеть . сьгные̇ть бо сѧ тѣло . ӑ кости сѧ расипѫть . ӑꙁь бо желаѫ̇̇ въ  чрьтогь небсн꙯ы вьнити . а̇ко да нє  погыбнеть тѣло моє̇ . вь ꙩ̇̇гни геꙩ̇ньстѣмь . се же глѧ꙯щи ѥ̇и̇̇ . е̇̇парьхь нѣкои̇ . именемь хоурсадъ . пришедъ кь цро꙯у р(ч)е . чоуи̇ цро꙯у . и̇ є̇же  ти рекѫ то сьтво(р)ти . дроугымь  ничимь ѩ̇ неможеши оу̇̇ловити . прооумѣхь бо сѧ ӑꙁъ дѣло . таково  страшно . видѣвши толико и̇ пожреть . а̇ще ли не пожреть . то ꙃлѣ  да оу̇мреть . р(ч)е црь꙯ чини дꙗло то на  скорѣ . р(ч)е е̇парьхь . да сѧ оўдѣлаѫ̇ . д.꙯ точила . и̇ на коє̇же точило . да  сѧ пригвоꙁ(д)ѫть ножеве . (д) ꙩбоѫ̇доу наѡ̇щрени . и̇ ѡ̇д ис подъ крои̇ла . .т.꙯ и̇ да ѫ̇ посадѧть протива и̇хь . и̇ тако ꙩ̇бращаѫ̇щимь сѧ точилом . вьꙁьдвигѫти глаⷭ сь риканиє̇̇мь  великимь . и̇ тако оўбоӑвьши сѧ  пожреть . и̇ повелѣ до .д.꙯ да сьврь (9а) шить сѧ ѡ̇ргань . и̇ семоу сьврьшеноу бивьшоу . повелѣ црь꙯ сьвл(ѣ)щиѫ̇ и̇ привѧꙁатиѫ̇ блиꙁь ꙩргана того . тог(д)а сьниде а̇нгл꙯ь гнь꙯꙯ . и̇схитиѫ̇ ѿ ꙩ̇ргана того . точило же врьтѧще сѧ . побишѫ є̇линь .д꙯. тисѧщъ . а̇ прочи въꙁькликошѧ глѧ꙯꙯ще . є̇динь бь꙯ хр(с)тиа̇нскы . гла꙯соу же  томоу и̇сходѧщоу . хотѣше црь꙯ вдати ѫ̇ на по великѫ мѫкѫ . тог(д)а  въскочи црц꙯а а̇вгоуста сь полати  своє̇ѫ̇ . простовласа . глѫ꙯щи црв꙯и . ѡ̇стани сѧ рабѫ бжи꙯ѫ̇ . ѥ̇ѫ̇же не  прикоснѫ сѧ ꙩ̇гн꙯ь . що сѧ бориши  сь бго꙯мь . и̇спльнь же сѧ ꙗ̇ростиѫ̇  црь꙯ . повелѣ принести сарпиѫ̇̇ великѫ . и̇ на днѣ вълиꙗ̇ти ꙩлово  раж(д)еженьно . а̇ ѡ̇коло пригвоꙁ(д)ити ножеве ѡ̇стри . и̇ вьврѣщи ѫ̇ долоу глав(о)ѫ̇ . семоу бившоу . раꙁрѣꙁа сѧ тѣло є̇ѫ̇ на дробно . тогда повелѣ и̇ оу̇сѣкьнѫшѧ ѥ̇̇и̇ гла꙯вѫ . и̇  тако сконча сѧ блж꙯ена а̇вгоуста. м(с)ца. декѧбра .к.꙯ днь꙯. тог(д)а порьфириꙩ̇̇н вое̇вода. сь двѣма сь (9б) тьмама вои̇нома . ставь посрѣдѣ ꙁбора  р(ч)е . и̇ а̇ꙁь христиꙗ̇нинь е̇сьмь . и̇ вое̇вати и̇мамь х(с)а ради . чоувши и̇же  сиꙗ̇ словеса црь꙯ . и̇ꙁ глѫбини ср(д)ца  въꙁ(д)ѫхнѫвь црь꙯ рече . и̇ꙁгоубыиыи̇хь . дивьнаго вои̇на . тьи бо ми бѣ крѣпкы стльпь на сьпостати . повративъ же сѧ . кь прочимь вои̇номь р(ч)е. ви же що патисте . є̇̇же сѧ ѿвратисте ѿ мене . оу̇боꙗ̇вши же сѧ . нє  ѿвѣщашѫ е̇моу . видѣвши же порфириꙩ ꙗ̇ко оу̇̇страшишѧ сѧ . рече цр꙯еви чесо главѫ ѡ̇стави . ноꙃѣ вьпрашаѥ̇ши . црь꙯ же р(ч)е . ꙁлаа̇̇ главо ти ли имь глава є̇си . и̇ раꙁьгнѣвавь сѧ повелѣ и̇ тѣхь оу̇сѣкнѫти . и̇ порфириꙩ̇на сь нымы . сиа̇ сьдѣла[..] . диви мѫчитель . повелѣ блаженѫѫ̇ привести кь себѣ є̇̇катеринѫ . пришедьши же є̇и̇ . почѧ црь꙯ льстиѫ̇ гла꙯ти кь неи̇ . и̇ не мож е̇и̇ раꙁорити тврьди оу̇мь . тог(д)а повелѣ и̇ тѫ  оу̇сѣкьнѫти . и̇ иꙁведошѧ  ѫ̇ вои̇ны . и̇ꙁ гра(д) вьнь . и̇ приведошѧ  ѫ на мѣсто . и̇деже хотѣше сѧ ско (10а) нчати течение̇ ѥ̇ѫ̇ . видѣвши же народь плачѧщь . помоли сѧ вои̇ном . дати ѥ̇и̇̇ мало врѣмѧ помолити сѧ . и̇ рекошѧ є̇̇и̇̇ . мⷱнице хва꙯ мли꙯꙯ сѧ  ꙗ̇коже хощеши . тог(д)а вьꙁдвиже рѫцѣ на нб꙯о и̇ р(ч)е . бла꙯годарѫ тѧ ги꙯ бже꙯꙯  мои̇ ꙗ̇̇ко покриль мѧ є̇си . десницеѫ̇ твоє̇ѫ̇̇ . ꙗ̇̇ко не даль е̇си дшѫ꙯ м(о)ѫ̇ . сьнити вь а̇дь . нь оу̇тврьдиль є̇си  на камени . и̇сповѣданиꙗ̇ ноꙃѣ мои̇ . и̇ нн꙯ѣ простри длани своѫ̇ . ѫ̇же ꙩ̇крвавиль є̇си нась ради . и̇ прими дшѫ꙯  моѫ̇ . даж(д)ь ги꙯ припадѫ̇щимь . и̇ м(л)ѧщимь ти сѧ и̇мѧ не ради моє̇го . всѣ  є̇же просѧть . ꙗ̇ко да величаѥ̇ть сѧ  и̇мѧ твоѥ̇ бь вѣкы . и̇ ѥ̇г(д)а молитвѫ  сконьча . р(ч)е вои̇номь . сьврьшите повелѣниє̇̇ црв꙯о . тог(д)а є̇динь пристѫвь . оу̇сѣкнѫ ч(с)тⷭьнѫѫ̇ главѫ . и̇ бсть  ꙁрѫщимь дивьно чюдо . мѣсто крьви млѣко и̇стече . много стра(д)льно  же тѣло є̇ѫ̇ . невыдимо бы(с) . и̇ до дне꙯шнаа̇го дне꙯ . є̇г(д)а бо оу̇сѣкновена  бы(с) . бжи꙯ѥ̇мь повелѣние̇мь . а̇нгл꙯и  въꙁѧшѫ тѣло ѥ̇ѫ̇ . и̇ прѣнесошѧ и̇ по (10б) ложишѧ на синаи̇стѣи горѣ . м(с)ца  ноѫ̇бра .к.꙯ и̇ е.꙯꙯ днь꙯ . ча(с)ⷭ .г.꙯ вь сла(в)ѫ ꙩ̇ца и̇ сна꙯ и̇ ста꙯го дха꙯꙯ . ѥ̇моуже по(д)баѥ̇ть вьсака слава.. и̇ честь и̇ покланѣниѥ̇ . всег(д)а и̇ нн꙯ѣ и̇ присно и̇ в вѣ.

Transcript: 

Препис в ръкопис Q.п.I.56 (Ягичев Златоуст), началото на ХІV в., Руска национална библиотека, Санкт Петербург, л. 1а-10б.

Transcription: 
Симеон Стефанов