You are here

Семантична характеристика на няколко диалектни абстрактни съществителни с темпорално значение

TitleСемантична характеристика на няколко диалектни абстрактни съществителни с темпорално значение
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsМиланов, В
JournalБългарска реч
Volume9
Pagination16–19
Citation KeyМиланов2003a