You are here

Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията

TitleЦитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsСпасова, М
EditorТасева, Л, Фос, К, Йовчева, М, Пентковская, Т
Book TitleПреводите през XIV столетие на Балканите
PublisherГорекс Прес
CityСофия
Notes

доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.

Citation KeyСпасова2004