You are here

Към историята на наименованията на годината и на годишните времена

TitleКъм историята на наименованията на годината и на годишните времена
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsРайкова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume28
Pagination55–64
Citation KeyРайкова2004