You are here

За обществените нагласи в полза на закон за българския език

TitleЗа обществените нагласи в полза на закон за българския език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsКостадинова, П
EditorКостадинова, П, Мурдаров, В
Book TitleЗакони на/за езика
Pagination13–29
PublisherХейзъл
CityСофия
Keywordsезикова политика – България
Citation KeyКостадинова2004а