You are here

Мотивирани съществителни имена със значение на лица в първите две книги на ранния старобългарски превод на Римския патерик

TitleМотивирани съществителни имена със значение на лица в първите две книги на ранния старобългарски превод на Римския патерик
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsБорисов, П
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume37
Pagination79–96
Citation KeyБорисов2013