You are here

Методът на K. Бринкер и приложението му върху публицистичния текст на български език

TitleМетодът на K. Бринкер и приложението му върху публицистичния текст на български език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsВасилева, С
JournalБългарска реч
Volume19
Pagination81–90
Citation KeyВасилева2013