You are here

Св. Иван Рилски и неговият манастир на Й. Иванов

TitleСв. Иван Рилски и неговият манастир на Й. Иванов
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1919
AuthorsТеодоров-Балан, А
JournalИзвестия на българското археологическо дружество
Pagination174–176
Citation KeyТеодоров-Балан1919