You are here

„Заветът“ на св. Иван Рилски

Title„Заветът“ на св. Иван Рилски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1940
AuthorsСнегаров, И
JournalИзвестия на Българското историческо дружество
Volume16–17
Pagination462–475
Citation KeyСнегаров1940