You are here

Етнографско изследване на с. Търнак, Бело-Слатинско