You are here

Апокрифите в системата на старата славянска литература

TitleАпокрифите в системата на старата славянска литература
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsНаумов, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume4
Pagination71–74
Citation KeyНаумов1980