You are here

Тракийският град Крестон

TitleТракийският град Крестон
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsЯнакиева, С
JournalThracia antiqua
Volume9
Pagination103–112
Abstract

Въз основа на изследване на данните от античните автори (Хекатей, Херодот, Ликофрон, Дионисий Халикарнаски, Стефан Византийски и др.) се оспорва възприетото от редица учени (включително и Д. Дечев) мнение, че у Херодот (1, 57) става дума за град Кротон. Аргументира се становището, че в земите на тракийското племе крестони е имало и град с име Крестон.

Citation KeyЯнакиева1982