You are here

Теория и практика перевода : Учебник для студентов II-III курса русской филологии

TitleТеория и практика перевода : Учебник для студентов II-III курса русской филологии
Publication TypeBook
Year of Publication1982
AuthorsВасева, И
PublisherНаука и
CityСофия
KeywordsБългарски език – преводи на други езици – учебници за ВУЗ; Превод – теория – учебници за ВУЗ; Руски език – преводи на други езици – учебници за ВУЗ
Citation KeyВасева1982