You are here

Към въпроса за относителната хронология на третата палатализация

TitleКъм въпроса за относителната хронология на третата палатализация
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsЛалева, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume8
Pagination116–121
Citation KeyЛалева1984