You are here

Втори колоквиум по български език с международно участие

TitleВтори колоквиум по български език с международно участие
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsНиколаев, Б
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume10
Pagination115–116
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyНиколаев1985