You are here

Легитимация на прехода към втори български капитализъм

TitleЛегитимация на прехода към втори български капитализъм
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsПроданов, В
JournalНово време. Списание за социални идеи, политика и култура
Volume12
Pagination15
Citation KeyПроданов2011