You are here

Към историята на Номоканона при Великия требник (за една творческа преработка на текста от шестдесетте години на ХIХ век)

TitleКъм историята на Номоканона при Великия требник (за една творческа преработка на текста от шестдесетте години на ХIХ век)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsРайкова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Pagination54–80
Citation KeyРайкова2011a