You are here

За един неизвестен препис на „Въпроси на св. Ефрем“ от втората половина на ХIХ век

TitleЗа един неизвестен препис на „Въпроси на св. Ефрем“ от втората половина на ХIХ век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsРайкова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Pagination52–70
Citation KeyРайкова2011