You are here

Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy

Title Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsDerwich, M
EditorDoležalová, E, Meduna, P
Book TitleCo můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu
Pagination101–110
PublisherNakladatelství Lidové noviny
CityPraha
Citation KeyDerwich2011