You are here

35-годишният юбилей на българистиката в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“

Title35-годишният юбилей на българистиката в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsКатуш, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume12
Pagination124–125
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКатуш1987