You are here

Балканистична конференция в София

TitleБалканистична конференция в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsКолев, Г
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume14
Pagination122–123
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКолев1989