You are here

Кирило-методиевски четения в Софийския университет.

TitleКирило-методиевски четения в Софийския университет.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsТомова, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Pagination119–121
Citation KeyТомова1990