You are here

Готварска книга или наставления за всякакви гозби, според както ги правят в Цариград, и разни домашни справи, събрани от разни книги

TitleГотварска книга или наставления за всякакви гозби, според както ги правят в Цариград, и разни домашни справи, събрани от разни книги
Publication TypeBook
Year of Publication1992
AuthorsСлавейков, П
Edition3
Number of Pages111
PublisherСлавена
CityВарна
Keywordsбългарска кухня; кулинария; ориенталска кухня
Citation KeyСлавейков1992b