You are here

Многострадалната библиотека на Католическия университет в Льовен като място на многопластови спомени

TitleМногострадалната библиотека на Католическия университет в Льовен като място на многопластови спомени
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsДетрез, Р
EditorАретов, Н
Book TitleПърва радост е за мене: eмоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения
Pagination416–432
PublisherКралица Маб
CityСофия
Citation KeyДетрез2012