You are here

Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис

TitleГраматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис
Publication TypeBook
Year of Publication1993
Series EditorДуриданов, И
Number of Pages607
PublisherБАН
CityСофия
ISBN954-430-159-36
Citation KeyДуриданов1993