You are here

Годината на Испания и Асоциацията на Испанистите в България

TitleГодината на Испания и Асоциацията на Испанистите в България
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsАлварадо, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume18
Pagination117–119
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyАлварадо1993