You are here

Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин

TitleПета славистична конференция през 1993 г. в Люблин
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsБояджиев, Т
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume19
Pagination117–118
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБояджиев1994