You are here

Тестовете за проверка и оценка на знанията по български език

TitleТестовете за проверка и оценка на знанията по български език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsКръстев, Б
JournalБългарска реч
Volume1
Pagination37–38
Citation KeyКръстев1995