You are here

Стойко Стойков. Българска диалектология. III изд. (Под ред. на М. Сл. Младенов), 1993 г., 425 с.

TitleСтойко Стойков. Българска диалектология. III изд. (Под ред. на М. Сл. Младенов), 1993 г., 425 с.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsКолев, Г
JournalБългарска реч
Volume1
Pagination27–28
Citation KeyКолев1995a