You are here

Някои последици от среднобългарското смесване на носовките

TitleНякои последици от среднобългарското смесване на носовките
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsЛалева, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Pagination70–72
Citation KeyЛалева1995