You are here

70 години от основаването на Катедрата по романска филология към Софийския университет

Title70 години от основаването на Катедрата по романска филология към Софийския университет
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsВасилева, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume20
Pagination137–138
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВасилева1995