You are here

Книгата на пророк Иезекиил в средновековната българска и хърватска книжнина

TitleКнигата на пророк Иезекиил в средновековната българска и хърватска книжнина
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsТасева, Л
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume21
Pagination12–30
Citation KeyТасева1997