You are here

Редактиран Методиев превод на Книга Йов в ръкопис {F.I.461} от Руската национална библиотека в Санкт Петербург

TitleРедактиран Методиев превод на Книга Йов в ръкопис {F.I.461} от Руската национална библиотека в Санкт Петербург
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsКостова, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Pagination3–11
Citation KeyКостова1998a