You are here

Принос към изследването на словообразуването в източнославянските езици

TitleПринос към изследването на словообразуването в източнославянските езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsБогданова, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Pagination116–123
Keywordsизточнославянски езици; рецензии; словообразуване
Citation KeyБогданова1998