You are here

Законът ще се гледа в пленарна зала... или пак за членуването

TitleЗаконът ще се гледа в пленарна зала... или пак за членуването
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsСотиров, П
JournalБългарска реч
Volume4
Pagination12–14
Citation KeyСотиров1998a