You are here

Българистични езиковедски изследвания, публикувани през 1996-1997 год.

TitleБългаристични езиковедски изследвания, публикувани през 1996-1997 год.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsКолев, Г
JournalБългарска реч
Volume4
Pagination46–47
Citation KeyКолев1998