You are here

Родопската Света гора и Перущинският манастир “Св. Св. Теодор Стратилат и Теодор Тирон”

TitleРодопската Света гора и Перущинският манастир “Св. Св. Теодор Стратилат и Теодор Тирон”
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1999
AuthorsБалчев, В
EditorДроснева, Е
Book TitleПерущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето
Volume2
Pagination19–29
PublisherНародна библиотека „Иван Вазов“
CityПловдив
Citation KeyБалчев1999