You are here

Произход на диалектната дума песмèт и на нейния фонетичен вариант писмèт