You are here

По въпроса за идентификацията на преписите на Успение Кирилово

TitleПо въпроса за идентификацията на преписите на Успение Кирилово
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsМирчева, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume37
Pagination51–63
Citation KeyМирчева2013