You are here

За някои палеографски и правописни особености на Книга Иов от ръкопис {F.I.461} на Руската национална библиотека в Санкт Петербург

TitleЗа някои палеографски и правописни особености на Книга Иов от ръкопис {F.I.461} на Руската национална библиотека в Санкт Петербург
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsКостова, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume23
Pagination67–75
Citation KeyКостова1999