You are here

Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва : Каталог

TitleБългарското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва : Каталог
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsНиколова, С, Йовчева, М, Попова, Т, Тасева, Л
PublisherКирилометодиевски научен център – БАН
CityСофия
Citation KeyНиколова1999