You are here

Секс и ужас

TitleСекс и ужас
Publication TypeBook
Year of Publication2000
AuthorsКиняр, П
Number of Pages192
PublisherЛИК
CityСофия
ISBN9546073245
KeywordsАнтично изкуство; Изкуство – Древен Рим; Изкуство – Древна Гърция; Мотиви в изкуството
Notes

Прев. от фр. Ирена Кръстева.

Прев. по: Pascal Quignard. La sexe et l’effroi.

Citation KeyКиняр2000